كوچك يا بزرگ كردن بخش :.میان ترم

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت برنامه میان ترم از این نیمسال به بعد به بخش مشاهده ی برنامه های کلاسی در سایت سهبا به آدرس http:// sahba.pnu.ac.ir
مراجعه فرمایید.

1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما