كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
ارزشیابی استاتید در سیستم گلستان 4/2/96 الی 2/3/96
قابل توجه دانشجویان عزیز:

می توانید از مورخ 04/02/1396تا 02/03/1396 نسبت به ارزشیابی اساتید دروس انتخابی خود در ترم جاری طبق راهنماهای تصویری ذیل اقدام نمایید:

فایل های راهنمای ارزشیابی:


فایل 1


فایل 2
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما