كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
ثبت مشخصات دانشجویان خانم در وب سایت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قابل توجه دانشجویان (خانم) عزیز:
نظر به لزوم برنامه ریزی و توان افزایی در همه ی سطوح ، تحقق عدالت جنسیتی و استفاده از تمام ظرفیت ها، توانمندی ها و افزایش حضور زنان در عرصه های مختلف که نیازمند توجه دقیق به زنان و دختران و مبتنی بر آمار دقیق و شناخت ماهیت مسائل اجتماعی و اولویت های استانی می باشد می توانید مشخصات خود را در وب سایت رسمی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به آدرس ذیل ثبت نمایید:

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما